Kaimo plėtros projektas ūkininko sodybai

Žemės sklypo Kenoje Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:
parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.

Comments are closed.