Žemės sklypo Kaune, Detalusis planas

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:
žemės sklypo naudojimo pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo.

Comments are closed.