Teritorijos Panerių seniūnijoje Detalusis planas

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:
pagal bendrojo plano sprendinius žemės tikslinės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai), su visuomenės ir komercinės paskirties objektais, sklypų formavimas, dalinimas, ribų tikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo ir statybos reglamentų nustatymas, susisiekimo ir inžinerinių koridorių infrastruktūros formavimas.

Comments are closed.