Sklypų, Gurelių k. Detalusis planas

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:
vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais pakeisti žemės paskirtį į gyvenamąsias teritorijas (vienbučiams ir dvibučiams namams statyti) ir ekstensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritorijas (apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų), sudalyti sklypais, nustatyti statybos reglamentus: gyvenamosios paskirties sklypams užstatymo intensyvumas iki-0,8, negyvenamosios paskirties sklypams iki-2,0, aukštingumas iki-4 aukštų įskaitant mansardą ir inžinerinių koridorių infrastruktūros
formavimas.

Comments are closed.