Vadovaujantis nauju nuo 2014 m. sausio m. teritorijų planavimo įstatymu
RENGIAME IR DERINAME TERITORIJŲ PLANAVIMO PROJEKTUS:

5DETALIEJI PLANAI

Detalusis planas rengiamas savivaldybių bendruosiuose planuose nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kai numatomas teritorijos vystymas, pagrindinės žemės paskirties keitimas.
Detaliųjų planų nereikia rengti:
1) jeigu vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatyti visi detaliesiems planams privalomo teritorijos naudojimo reglamento reikalavimai, tokiose teritorijose rengiami Žemės valdos (formavimo ir pertvarkymo) projektai;
2) neurbanizuojamose teritorijose (prioritetas žemės ūkiui), tokiose teritorijose rengiami Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybos vietai parinkti, patvirtinus šį projektą galima statyti Ūkininko sodybą;
3) statant statinius mėgėjų sodo teritorijose.

Projekto kaina ir terminas priklauso nuo savivaldybės parengtų sąlygų, planuojamos teritorijos ploto, geografinių ypatumų (medžiai, užstatymas ir pan.). Kaina ir terminas derinami individualiai.

ŽEMĖS VALDOS (formavimo ir pertvarkymo) PROJEKTAIgeo2

Projektai rengiami, kai numatoma:
1) pagrindinės žemės paskirties keitimas;
2) žemės sklypo padalijimas, sujungimas;
3) žemės sklypo formavimas (po esamais pastatais);
4) po detaliojo plano patvirtinimo suformuoti naujus žemės sklypus;
5) pripirkti laisvą valstybinę žemę, kai prie esamo žemės sklypo yra įsiterpęs valstybinės žemės plotas.

Projekto kaina – nuo 2000 Lt, terminas 4-8 mėn. Į projektą įeina sąlygų gavimas iš savivaldybės, bylos parengimas, derinimai institucijose, projekto patvirtinimas žemėtvarkoje arba savivaldybės administracijoje. Projekto kaina ir terminas priklauso nuo savivaldybės parengtų sąlygų, sklypo ploto, geografinių ypatumų (medžiai, užstatymas ir pan.).

Po žemės valdos projekto patvirtinimo siūlome parengti pastato projektą ir gauti statybos leidimą. Rengiant projektus kartu, taikome nuolaidas.

Dokumentai reikalingi žemės valdos projekto rengimui:
1. Naudojamo žemės sklypo planas;
2. Nekilnojamojo turto registro išrašas (pažymėjimas);
3. Kreditoriaus sutikimas dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra įkeistas (-i);
4. Žemės sklypo planas, kuriame nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (jei prašoma nustatyti skirtingus sklypo žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims).

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI4

Kaimo plėtros projektas rengiamas:
1) ūkininko sodybos vietai parinkti;
2) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;
3) miškui įveisti;
4) ūkio žemės valdai pertvarkyti.

Projekto kaina – nuo 1500 Lt, terminas 4-6 mėn. Į projektą įeina sąlygų gavimas iš savivaldybės, bylos parengimas, derinimai institucijose, projekto patvirtinimas žemėtvarkoje. Projekto kaina ir terminas priklauso nuo savivaldybės parengtų sąlygų, sklypo ploto, geografinių ypatumų (medžiai, užstatymas ir pan.).

Po kaimo plėtros projekto patvirtinimo siūlome parengti pastato projektą ir gauti statybos leidimą. Rengiant projektus kartu, taikome nuolaidas.

Dokumentai reikalingi kaimo plėtros projekto rengimui:
1) ūkininko pažymėjimas;
2) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
3) naudojamo žemės sklypo planas;
4) žemės sklypo ir pastatų teisinio registravimo dokumentai;
5) jei žemės sklypas valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, bendraturčių sutikimas dėl statybų šiame žemės sklype.

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS

Teikiame nemokamas konsultacijas: statybų planavimas, teritorijų planavimas: žemės paskirties keitimas, ūkininko sodybos. Profesionaliai atstovaujame asmenų interesus savivaldybėje ir kitose institucijose. Rengiame oficialius raštus, teikiame prašymus jiems gauti.