GEODEZIJA

Rengiame žemės sklypų tiksliuosius kadastrinius (geodezinius) matavimus. Jų metu nustatoma žemės sklypo ribos, posūkio taškų ir esamų statinių ribų koordinatės ir geometriniai matmenys, vietovėje įrengiami žemės sklypo riboženkliai. Taip pat apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas, kiti kadastro duomenys. Matavimai rengiami valstybinėje koordinačių LKS-94 sistemoje, suderinami su Nacionaline žemės tarnyba.

Žemės sklypo tikslieji kadastriniai matavimai tikslingai rengiami prieš parduodant žemės sklypą, taip pat norint žemės sklypui pakeisti naudojimo paskirtį, padalinti, pradėti pastatų projektavimo darbus ir kt.

geo2

 

Topografiniai tyrimai

Rengiame žemės sklypų inžinerinius topografinius tyrimus (toponuotrauka). Jų metu nustatomi esami vietovės objektai, situacija, reljefas ir požeminiai inžineriniai tinklai. Topografiniai tyrimai rengiami valstybinėje koordinačių LKS-94 sistemoje, suderinami su inž. tinklus prižiūrinčiomis institucijomis ir vietos savivalda.

Inžinerinius topografinius tyrimus tikslinga parengti prieš rengiant:
• teritorijų planavimo projektus (pagrindinei žemės naudojimo paskirčiai pakeisti, žemės sklypui padalinti, suformuoti, sujungti, ūkininko sodybos vietai parinkti ir kt.);
naujos statybos ar rekonstravimo pastatų projektus.

topke